POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V ROCE 2021
Výbor Společenství vlastníků domu Nadační 598/2, Brno,
se sídlem: Brno, Nadační 598/2, PSČ 621 00
Svolává první schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Nadační 598/2 v roce 2021 (dům č.p. 598, ulice Nadační 2, Brno, Brno-Medlánky [dále jen dům])
na středu 3.11.2021 v 19:00 hod. v prostorách garáží domu
Program jednání:

  1. Zahájení a úvod
  2. Přehled činnosti od poslední schůze
  3. Informace o závadách na domě, jejich řešení a plánovaných opravách
  4. Diskuse
  5. Závěr
    V Brně, dne 17.9.2021 Výbor SVJ Nadační 598/2

Zápis ze schůze

Vítejte!

Na tomto místě budeme zveřejňovat aktuální informace ohledně našeho domu.

O přihlašovací údaje do diskusního fóra můžete požádat emailem na adresu SVJ. Do zprávy prosím uveďte své jméno a číslo bytu.

Jiří Suchý