Renovace balkonů

Vážení spoluvlastníci, sousedé,

v termínu od 20.5.2023 bude probíhat renovace kovových částí balkonů.

Žádáme vás k uvedenému termínu o odstranění předmětů z balkonů, které by mohli při pracích zavazet.

Práce budou probíhat z plošiny, stejně jako na domě naproti nám.  

Děkujeme!

Výbor SVJ

Aktuální informace od našeho dodavatele elektřiny ENGAS s.r.o.

Dobrý den,

velice nás to mrzí, ale velkoobchodní ceny energií vlivem geopolitické situace, kterou všichni denně sledujeme ve zprávách, stále rostou, a my teď bohužel nemáme jinou možnost, než na situaci reagovat a zvýšit ceny elektřiny.

Pro vaše odběrné místo Vám budeme nově dodávat silovou elektřinu za 6990 Kč/MWh. Poplatek za odběrné místo bude ve výši 89 Kč měsíčně.

Se změnou ceny jde ruku v ruce i změna měsíčních záloh. Aby pro Vás bylo roční vyúčtování co nejvíce přijatelné, nastavíme Vám automaticky pode Vaší spotřeby i jejich výši.

Nový předpis záloh Vám zašleme v průběhu září 2022, abyste si mohli včas upravit své měsíční platby a předešli tak nedoplatku na konci zúčtovacího období.

V případě, že se zvýšením ceny nesouhlasíte, můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy dle § 11a odst. 5 energetického zákona. V takovém případě je nutné nám doručit odstoupení od smlouvy například na e-mailovou adresu energie@engas.cz nejpozději desátý den před dnem zvýšení ceny za dodávku elektřiny, to znamená do 20. září 2022. K ukončení smlouvy dojde k poslednímu dni předcházejícímu zvýšení ceny, tedy k 30. září 2022.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Konečná (souhrnná) cena za dodávku elektřiny se skládá z ceny odebrané silové elektřiny a poplatku za odběrné místo také z regulovaných cen za dopravu elektřiny, za činnosti operátora trhu a daň z elektřiny.

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V ROCE 2022

Výbor Společenství vlastníků domu Nadační 598/2, Brno,

se sídlem: Brno, Nadační 598/2, PSČ 621 00

Svolává první schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Nadační 598/2 v roce 2022 (dům č.p. 598, ulice Nadační 2, Brno, Brno-Medlánky [dále jen dům])

na čtvrtek 29.9.2022 v 19:00 hod. v prostorách garáží domu

Program jednání:

 1. Zahájení a úvod
 2. Opravy balkonů, schválení cenové nabídky
 3. Navýšení cen za teplo a ohřev TUV, úpravy výše záloh
 4. Diskuse
 5. Závěr

V Brně, dne 23.8.2022 Výbor SVJ Nadační 598/2

Hlasování o složení výboru

Vážení spoluvlastníci/sousedé, ve Vašich schránkách se nacházejí hlasovací lístky pro schválení nového výboru, jelikož tomu stávajícímu vypršel mandát. Prosíme o využití možnosti hlasovat zaškrtnutím volby na lístku a následných vhozením do schránky SVJ, nebo zaslání skenu na adresu vybor@nadacni2.cz

Pokud se výbor neodhlasuje nadpoloviční většinou hlasů, tak dům zůstane bez výboru a bude se muset postupovat v nouzovém režimu dle stanov a příslušných zákonů, což by například znemožnilo realizovat opravy balkonů a další nutné záležitosti provozu a údržby našeho domu.

Samozřejmě, že můžete do výboru navrhnout i jiné spoluvlastníky, jako třeba i sebe 😉

Děkujeme za pochopení a účast při hlasování

Vaši sousedé a Váš dům

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V ROCE 2022

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V ROCE 2022
Výbor Společenství vlastníků domu Nadační 598/2, Brno,
se sídlem: Brno, Nadační 598/2, PSČ 621 00
Svolává první schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Nadační 598/2 v roce 2022 (dům č.p.
598, ulice Nadační 2, Brno, Brno-Medlánky [dále jen dům])
na pondělí 25.4.2022 v 19:00 hod. v prostorách garáží domu
Program jednání:

 1. Zahájení a úvod
 2. Návrh a hlasování o složení výboru
 3. Přehled činnosti od poslední schůze
 4. Diskuse
 5. Závěr
  V Brně, dne 16.3.2022 Výbor SVJ Nadační 598/2